HALI OVÚHÍMBE VW’E STUDIO NENÉ Y’E TELEVIZIO

Ekínimba ky’éngulu yuwéne ky’e Vútembo, e REB-TV, ékikákenera omo mųyí w’e Vútembo, oko vulambó vwa Vulúmbį, eradio omo vikango 99Mhz n’etelevizio omo vikango 185.25Mhz kyavírításyátųnda ovúhímbé vw’enyúmba nyihyáká vw’emulíro. N’enyúmba eyí yóyikándisyáhįrwá mw’évyumá vy’etelevizio y’éngulu yųwéné y’ekisomó ky’e CBCA.

Emįvįrí y’ovúhímbé vw’enyúmba eyí yahamuláwá n’omúlįsya mųsóndolyá w’e Poste y’e CBCA y’e Katwa, oyúkáhulawá mo Kavasya Kule, ínianátímbírwékó n’ékyaghándá ky’ovųsondolí vw’e kínimba, n’ávandí válįsyá vangí, n’avákolí v’emįvírį v’okó kínimbá kye REB-TV, hághumá n’aváhųlįkįrįrí v’ekÍnimba. Syavyá sáhá įvįrí n’amatondí Íkųmį n’átáno, ekíró ky’e lingilingi, kíró 1, okó mwisí w’ovughoma 2020. Emįvįrí móyókíngulírwe omó nyimbó sy’eripipa Nyamuhanga, Omuhangįkí w’olúvulá n’ekíhúgho. Omúlįsya mųsondolí w’e Poste Katwa, avéré átųla ovukwenda, mwálųsíryé v’omo kitávu ky’ímbéré ky’Emyátsí y’emíghulu, ekihándé kya 22, emilondó ye 14-16, hághuma n’ekitavú ky’Esyónyímbo, ekihándé kye 127. Mwátúlírégho ati : « Nyamuhanga yo Muhįmbí w’ékwenene. »

« Omúkama amátindahįmba enyúmba, omuvįrí w’avahįmbí íni vuyíra. Omúkamá átítateya omųyí, avátéyá vághó ívakákųvįrá to  vusa. Ni vuyíra eríkolá n’akághálá vusaná n’eríyikumbiríra, eritsįndųkanįá n’erighotsera omó kátį k’ekíro ; kusangwa Omúkama akálųhųkaya av’ánzįre. »

Oko ndambį eyį nyisa nyisá, omúlįsya musóndolya mwáhándįre embįríkį nyímbéré mbéré y’oko nyúmba y’ighúlu, n’ávavyá ahá ivanémúvanda okó vyalá n’ovútsemé vúnéne. Enyųmá waho, omųlįsya mųsóndolya mwásávįre erítsumúla oko mįvįrí y’ovúhímbe. Ná vusaná n’erítųnda ovúhímbe vw’e mulíro, omúlįsyá múhanganįrí w’e Poste y’e CBCA Katwa, Rev Dr Kavasya Kule anáhére omusondolí w’e kínimba ky’e REB-TV, omuenjilisti Muhindo Mawa, y’omúkekérá wíwe, n’eríghusa omúlhengé gh’oko víkįrįrya vosí, ákátųlághó átya :

« Yônó námavíteka omúkekérá waghe, ngásava ovúwatįkyá vw’avandú vosį. Eradio enó, kandi kutsivu etelevizió vikátúwatikaya kųndų erítųlaghanįa evisomó vyetu mínamína. Omúkekérá w’óvuli mundu ní wa ndúndí néne, kusangwa tuvįrįkírwé erįkangįrįrya omó máteghéko. »

Twívuké ngokw’eradio y’éngulu yųwéné y’e Vútembo yátsųka erikenera e Vútembo oko kirimó kye 1998. N’etelevizio yatsúká oko kirimó kye 2018.

SADIKI MATSINGA

This article has 2 Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *